ครูก้องห้องไทย.ไทย (krukonghongthai)

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครูอยากให้ครูคือความสุขของหนู

ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ตามห้องตนเอง

รหัสชั้นเรียน ​: ม.๑

รหัสชั้นเรียน : ม.๒

รหัสชั้นเรียน ​: ม.๓