ครูก้องห้องไทย.ไทย (krukonghongthai)

คลังวีดีโอย้อนหลัง/เอกสารประกอบการเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1

วีดีโอการสอน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1

ใบงาน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1

คลังวีดีโอย้อนหลัง/เอกสารประกอบการเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1

วีดีโอการสอน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1

ใบงาน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1

คลังวีดีโอย้อนหลัง/เอกสารประกอบการเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

สัปดาห์ที่ 1

วีดีโอการสอน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1

ใบงาน

เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

สัปดาห์ที่ 1