ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา ภาษาไทย  ::  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แนะนำห้องเรียนภาษาไทย

ห้องเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ม.ต้น

         การเรียนรู้ในปัจจุบันสารมารถเรียนรู้ได้จากช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่เพียงในห้องเรียน ซึ่งไม่ได้หมายความแค่วิชาที่จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน แต่สามารถเรียนรู้ที่ได้ทุกที่ ทุกวิชา และทุกเวลา ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

ดังนั้นห้องเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทยของครูก้องเกียรติ วงค์ทองนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถเข้าเรียนช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ 

#ครูหวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่น่ารักของครูครับ#

แนะนำห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรม by ครูก้องห้องไทย

   

 ห้องเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

ประกาศข่าวสารประจำสัปดาห์  ::  ครูก้องคนน่ารัก

สวัสดีครับ .. นักเรียนที่น่ารัก

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

หรือพูดคุยกับครูก้อง ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยครับ :) 


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูก้อง

ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"  

คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา

อัพเดต : วันที่ 18 มิถุนายน 2566

ครูผู้สอน

นายก้องเกียรติ วงค์ทอง (ครูก้อง)

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


Facebook
Instagram
Link